loader
 • +387 (0) 35 367-900
 • domdunje@gmail.com
 • Mandići, Put Vina do broja 256 Tuzla

Briga o osobama
treće životne dobi

Inovativnim pristupom putem jedinstvene ponude smještaja, njege i organizacije slobodnog vremena i društvenog života unapređujemo kvalitetu života, čuvamo dostojanstvo i doprinosimo osjećaju zadovoljstva osoba treće životne dobi.

Naše

Usluge

Sigurnost i povjerenje

Medicinska njega i rehabilitacija

Naše medicinsko osoblje čine medicinske sestre i njegovatelji koji svakodnevno pružaju uslugu našim korisnicima 24 sata. Pored tima koji stalno radi u Domu, na sedmičnoj osnovi nas posjećuje ljekar opšte prakse a po potrebi i ljekari specijalisti raznih profila. medicinski plan njege je dio individualnog plana i izrađuju ga glavna medicinska sestra, fizioterapeut i ljekar opšte prakse. Pored usluga koje se pružaju u Domu, naši korisnici redovno uz pratnju odlaze na potrebne specijalističke preglede i kontrole kod svojih izabranih ljekara.

24/7 available3

Higijena

Zdravo i raznovrsno

Ishrana

U Domu "Dunje" organizujemo ishranu u nešame restoranu sa mogućnošću posluživanja obroka u sobama kada je to potrebno. Ishrana je planirana u skladu sa individualnim zdravtvenim i vjerskim potrebama, svježa, raznovrsna i ukusna. Korisnicima se poslužuju tri obroka svakodnevno. U popodnevnim časovima se uz kafu, čaj ili sok služe kolači i voće u našem restoranu ili na terasi. Tople napitke u svojim sobama i zajedničkim prostorijama korisnici mogu naručiti iz naše kuhinje. Meni se mijenja i u njegovom kreiranju učestvuju sami korisnici preko Komisije za meni.

Živimo ispunjen i smislen život

Aktivnosti

U Domu "Dunje" ima vremena za sve. Naši korisnici uz podršku mogu sudjelovati u različitiom aktivnostima u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i interesima. Okupaciona terapija je sastavni dio svakodnevnog života i korisnici sa edukatorom/ rehabilitatorom biraju aktivnosti koje im gode. Mnogo je toga što možemo raditi: programi fizičkih vježbi, različite hobi aktivnosti poput ručnog rada, kuhanja, slikanja, dekupaža, šaha, sudjelovanje u vršnjačkim grpama za podršku, sudjelovanje u radu Komisija za meni, izlete i sl, rad u cvijetnjaku, voćnjaku i plasteniku, rad sa mladima koji posjećuju naš Dom i slično. Naravno da se aktivnosti realizuju u skladu sa individualnim mogućnostima ali i za naše nepokretne korisnike, se prema individualnom planu organizuju aktivnosti koje bi unaprijedile njihov kvalitet života.

O nama

Doma "Žute Dunje"

Kapacitet Doma iznosi 100 ležaja, raspoređenih u 45 soba površine od 30m2 do 60m2: deset jednokrevetnih soba, dvadeset dvokrevetnih soba, deset trokrevetnih soba i tri petokrevetne sobe za smještaj nepokretnih korinika koji zahtjevaju 24 satnu njegu. Prilaz zgradi je pristupačan za vozila i sadrži parking za posjetu i garaže za vozila Doma. Objekat ima ukupno 5 etaža: podrum, prizemlje, 3 sprata i potkrovlje.

Na prvoj etaži zgrade, koja je jednom stranom u punoj visini iznad nivoa zemlje, smješten je ulazni hol sa pristupom za lift, kotlovnica za sistem centralnog grijanja i opremljen vešeraj.
U prizemlju se nalazi recepcija, dnevni boravak, kuhinja, ostava, trpezarija i sanitarni čvor. Etaža ima izlaz na terasu u tri nivoa koji prate spratove zgrade i protežu se do trećeg sprata. Terasa je opremljena garniturama za sjedenje. Ukrašava je raznoliko cvijeće i stabla voća (dunje, trešnje, kruške). U središtu se nalazi bunar pitke vode koji doprinosi domaćoj atmosferi.
Na prvom spratu objekta smještene su sobe za pokretne korisnike i korisnike sa demencijom, čajna kuhinja, blok kancelarija, prostorija za osoblje, prostorije za radno okupacinu terapiju, protorija za individualne razgovore i posjete porodice, te prostorija za vjerske aktivnosti.
U kancelarijskom bloku nalazi se kancelarija za upravu i administraciju, kancelarija za socijalnu radnicu i okupacionog terapeuta i kancelarija glavne medicinske sestre.
Na drugom i trećem spratu su smješteni pokretni i polupokretni korisnici. Na četvrtom spratu se nalazi Odjel pojačane njege, organiziran u prostranim višekrevetnim sobama, u sklopu kojih se nalazi prostor za dežurnu medicinsku sestru/njegovatelja, specijalno opremljeno kupatilo za nepokretne korisnike, mini ambulanta za rad ljekara i prostorija za fizioterapiju. Sobe su opremljene ležajevima s električnim mehanizmom za podizanje i spuštanje, te antidekubitalnim madracem.
U potkrovlju objekta nalaze se sobe za odsjedanje članova porodice koji nisu iz Tuzle, kao i prostorije za edukaciju zaposlenika i timske sastanke.

Sve horizontalne komunikacije unutar građevine predviđene za kretanje osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti su u nivou bez denivelacije. Podovi u svim hodnicima i prostorijama su bez pragova u istom nivou. Sva vrata hodnika i prostorija gdje se kreću ili borave osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti nisu uža od 90 cm, opremljena su sa pristupačnom kvakom, te s oznakom pristupačnosti. Svi podovi protuklizno su završno obrađeni.

Odgovarajuća vertikalna komunikacija unutar građevine riješena je liftom koje je veličinom kabine, širinom vrata i opremljenošću u skladu sa standardom koji garantuje njihovu upotrebu osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Toalet namijenjen osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti ima opremu propisanu za pristupačni toalet i to: umivaonik, ogledalo, slavinu, vješalicu, alarmni uređaj, WC školjku i uređaj za ispuštanje vode u WC školjku.

Saradnja sa

Porodicom

Za skladan život naših korisnika od velike je važnosti osigurati komunikaciju sa porodicom, a naročito djecom i unucima. Sve naše sobe su opremljene WIFI signalom i telefonom sa posebnim brojem. Porodica korisnika može kontaktirati direktno i preko centrale, ukoliko se korisnik ne nalazi u sobi. O zdravstvenom stanju korisnika i adaptaciji na dom će se u skladu sa dogovorom i odobrenjem korisnika, porodica izvijestiti najmanje jednom mjesečno, i češće prema zahtjevu u specifičnim situacijama.

Podržavaće se i ohrabrivati posjete porodice, prijatelja i rođaka. Pored soba korisnika i zajedničkih prostorija biće obezbjeđene prostorije u kojima će korisnici moći u privatnosti primati posjete porodice i prijatelja. Naročita pažnja je posvećena korisnicima čija porodica živi u udaljenim mjestima i za njih su obezbjeđene potpuno opremljene sobe u potkrovlju Doma, gdje će moći odsjesti kad su u posjeti svojim voljenima.

Organizacija života i rada

Radi što kvalitetnijeg procesa rada, ovisno o povezanosti poslova, te potrebnog broja radnika i efikasnog nadzora nad izvršavanjem poslova, poslovi u Domu će biti organizovani u sljedećim odjelima:

 • Poslovi prijema/otpusta, izrade individualnih planova i praćenja korisnika
 • Poslovi na organizaciji aktivnosti svakodnevnog života, radnih, kulturnih, zabavnih i sportskih aktivnosti
 • Poslovi informisanja i komunikacije sa trenutnim i budućim korisnicima i članovima njihovih porodica o uslugama i aktivnostima Doma, njihovom zadovoljstvu i generalnom psihofizičkom stanju
 • Poslovi saradnje sa zajednicom i organizacija volonterskih aktivnosti učenika i studenata, kao i organizacija obavljanja stručne prakse pripravni
 • Poslovi zdravstvene zaštite i njege korisnika Doma
 • Poslovi obavljanja stručnih zadataka medicinskih sestara/tehničara, uključujući unapređenje zdravlja, sprečavanja bolesti i njege oboljelih i nesamostalnih korisnika u Domu
 • Poslovi utvrđivanja zdravstvenih potreba i funkcionalne nesamostalnosti starijih osoba
 • Poslovi pružanja odgovarajućih usluga primarne, sekundarne i tercijarne zaštite
 • Poslovi pripreme, izdavanja i serviranja hrane
 • Poslovi pranja suđa, čišćenja kuhinje i trpezarije
 • Poslovi čuvanja namirnica i hrane

Telefon

 • +387 (0) 35 367-900

Email

 • domdunje@gmail.com

Adresa

 • Put Vina do broja 256. Mandići
 • 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Kontakt